header pozadina

Čistilica

  • čistilica

    Čistilica

  • čistilica1

    Čistilica

  • čistilica2

    Čistilica

Čišćenje limova debljine do 30mm vršimo na automatskoj čistilici marke Weber TTSC 1100. Radna širina čišćenja je 1000m.

Nudimo Vam povećanu fleksibilnost kroz različite kombinacije brušenja. Takođe, pružamo Vam mogućnost čišćenja ploča različitih materijala i različitih debljina, sa podešavanjima brzina kretanja podloge i kružne šmirgle.

Naša čistilica pruža automatski i manuelni izbor debljine dela koji se čisti. Donja pokretna podloga je dizajnirana od gume tako da komadi pri brušenju mogu da proklizaju.

Imate neko pitanje?

Ne oklevajte