header pozadina

Presa za savijanje

 • trumabend

  TrumaBend

 • presa za savijanje

  Presa za savijanje

 • presa za savijanje 1

  Presa za savijanje

 • presa za savijanje 2

  Presa za savijanje

 • prizme i noževi za presu

  Prizme i noževi za presu

 • prizme i noževi za presu 1

  Prizme i noževi za presu

 • savijen deo

  Savijen deo

Posedujemo CNC apkant presu marke Trumpf oznake TrumaBend V 1700 S. Presa je novije generacije i možemo Vam ponuditi mogućnost savijanja izuzetno kompleksnih delova. Snaga savijanje je do 170 tona a raspon lima koji možemo saviti je do 4 metra. U ponudi imamo više od 60 različitih vrsta noževa i 40 vrsta prizmi. Sva savijanja i graničenja su definisana u programskom modu.

Pri savijanju u alatima najčešći oblici su tzv. U, V i Z savijanja. Pri ovakvom savijanju, karakterističnom za serijsku proizvodnju, obrada se vrši na jednom ili više alata,specijalno urađenim za izvođenje ovih operacija. Pri savijanju postoje određena ograničenja u pogledu veličine radijusa savijanja. Suviše male vrednosti radijusa savijanja izazivaju vrlo intenzivnu deformaciju i mogu biti uzrok pojave razaranja materijala. Kod prevelikih vrednosti radijusa savijanja, može se desiti da ne nastane plastična deformacija tj. da deformacija ostane u domenu elastične oblasti.

Imate neko pitanje?

Ne oklevajte