header pozadina

Savijanje profila

 • toman

  Toman

 • savijanje profila

  Savijanje profila

 • savijanje profila 1

  Savijanje profila

 • valjci za savijanje

  Valjci za savijanje

Posedujemo savremenu CNC mašinu za savijanje sa softverskim vođenjem procesa. Vršimo kružno savijanje cevi, limova i profila. Imamo veliki asortiman valjaka za savijanje.

Kružno savijanje na mašinama sa tri ili četiri valjka omogućuje oblikovanje cilindričnih delova većeg prečnika, na primer, plašt rezervoara i slično. Konstrukciono oblikovanje valjka vrši se na osnovu oblika obratka po fazama profilisanja. Valjci za prvu fazu obrade moraju biti konstrukciono oblikovani tako da obezbeđuju sigurno uvođenje trake što se postiže predviđanjem bočnih elemenata na valjku.

Imate neko pitanje?

Ne oklevajte